zapytanie ofertowe / stanowisko pracy

Projekt

Termin składania ofert

Instruktor Pracowni Gastronomicznej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

15-03-2018

Instruktor pracowni asystencko-opiekuńczej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

15-05-2018

Instruktor pracowni gospodarczej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

22-05-2018

Pracownik socjalny CIS OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

15-05-2018

Instruktor pracowni remontowo-renowacyjnej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

22-05-2018