Rekrutacja 2018 do Centrum Integracji Społecznej
 w Żywcu

Uczestnikami CIS mogą zostać osoby:

- długotrwale bezrobotne (III profil)

- posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

- podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej

- byli więźniowie

- osoby opuszczające MOW i MOS

Pliki o pobrania

Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w CIS (pdf)

Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w CIS (doc)

Regulamin organizacyjny CIS w Żywcu

Regulamin uczestnictwa w projekcie CIS II

Zainteresowani uczestnictwem w CIS proszeni są o kontakt z biurem CIS w Żywcu tel. 607711166 adres ul. Handowal 5, 34-300 Żywiec biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00