Informacja dla  Ośrodków Pomocy Społecznej 

Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu żywieckiego, powiatu bielskiego oraz miasta Bielska-Białej, mogą kierować uczestników do Centrum Integracji Społecznej w Żywcu. 

W pierwszej kolejności potrzebne jest podpisanie porozumienia pomiędzy CIS w Żywcu oraz OPS. 

W kolejnym etapie, każdy z ośrodków wysyłająć podpopiecznego do CIS zobowiązany jest uzupełnić Wniosek o skierowanie do CIS.