Instruktorzy

Marcin Kogut

Julia Nawalkowska

Piotr Nawalkowski

Izabela Kraska

Maria Haczek

Kierownik CIS

Gabriela Gibas-Psuturi

Księgowa

Maria Sławek

Koordynatorka

Sylwia Matysiak

Zespół specjalistów CIS

Pracownik socjalny

Lidia Gradek

Doradca zawodowy

Anna Pasierbek

Psycholog

Dominika Borowska-Stasica