Nazwa zdania: Centrum Integracji Społecznej w Żywcu 

Cel: utworzenie centrum

Źródło finansowania: RPO WSL 9.1.5

Wysokość dotacji: 1440000 PLN

Termin realizacji: 1.05.2016-30.06.2018

 

Nazwa zadania: Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

Cel: utworzenie nowej pracowni, działalność CIS przez 2 lata

Źródło finansowania: RPO WSL. 9.1.5

Wysokość dotacji:  PLN

Termin realizacji: 1.01.2018-31.21.2019

 

Nazwa zadania: Wycieczka do kopalni soli

Cel: integracja społeczna uczestników CIS

Źródło finansowania: UM w Żywcu

Wysokość dotacji: 2500 PLN

Termin realizacji: 1.05.2017 - 30.10.2017