2016 otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Żywcu

W 2016 r. zorganizowaliśmy szkolenia, w których uczestniczyło 40 osób. Zajęcia odbywały się w 4 grupach po 10 osób. Przyjęliśmy do CIS 24 osoby.

2017 rok nowej grupy na kolejny rok pracy CIS

W 2017 r. zorganizowaliśmy kojelne szkolenia, dla piątek grupy, w której uczestniczyło 10 osób. Obecnie w CIS uczestniczy 41 osób, które pracują w 3 pracowniach.

2018 rok zmiany w CIS w Żywcu

Rozpoczynamy nową rekrutację do CIS. W VII 2018 w CIS pracę może podjąć kolejne 40 osób.