#1 RAPORT

Pierwsze dwa tygodnie akcji #żywiecdlaukrainy | What we've done in two first weeks #zywiecforukraine action!

Czytaj więcej...

#2 RAPORT

Kolejne dwa tygodnie akcji #żywiecdlaukrainy w pigułce | What we've done for two next weeks of #zywiecforukraine action!

Czytaj więcej...

#3 RAPORT

Sześć tygodni akcji #żywiecdlaukrainy za nami | Six weeks of action #zywiecforukraine behind us! See what we've done!

Czytaj więcej...

#4 RAPORT

Kolejne tygodnie wsparcia dla Ukrainy pod hasłem #żywiecdlaukrainy | Another couple of weeks of action #zywiecforukraine

Czytaj więcej...

#5 RAPORT

Podsumowanie pomocy doraźnej i długofalowej #zywiecdlaukrainy | Summary of immediate and long-term help of #zywiecforukraine

Czytaj więcej...